Tinkai

Gipsinis tinkas MP75, ROTBAND. Kalkinis cementinis tinkas Weber Ip18